TR | EN
Genel Bilgiler

Fakültemiz Hakkında

   1998 yılında kurulan Fakültemiz, yedi bölüm ve bu bölümlere bağlı on dört anabilim dalı altında eğitim öğretim faaliyetlerini icra etmektedir.

  2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Fakültemizde; 17 profesör, 16 doçent, 27 doktor öğretim üyesi, 30 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi ve 28 idari personel bulunmaktadır. Fakültemizde mevcut toplam 2547 öğrencinin nitelikli ve donanımlı birer öğretmen adayı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

   Fakültemizde;

 • 6 tanesinde etkileşimli tahtaların bulunduğu toplam 16 Derslik,
 • 2 Fen Bilimleri Laboratuarı,
 • 2 Bilgisayar Laboratuarı,
 • 2 Toplantı Odası,
 • 1 Video Konferans Salonu,
 • 1 Özel Eğitim Laboratuarı,
 • 1 Kodlama Laboratuarı,
 • 1 Bireysel Danışma Odası,
 • 1 Grupla Danışma Odası,
 • 1 Drama Salonu,
 • 1 İnternet / Çalışma Odası ve
 • 1 Konferans Salonu bulunmaktadır.

   Öğretmen adaylarına, öğretmeni olacağı alanda ve öğretim düzeyinde, bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazandıran ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir şekilde öğretmesini sağlayan; uygulama etkinliklerinin tartışılıp değerlendirildiği bir ders olan öğretmenlik uygulaması Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ve Fakülte-Okul işbirliği kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Fakültemizin Amaçları

   Fakültemizin temel amacı, başta ülkemiz olmak üzere çeşitli ülke ve kültürlerde görev yapabilecek üstün nitelikli öğretmen adayları yetiştirmektir 

   Fakültemiz, öğretmen adaylarının mesleğe başladıklarında;

 • Alanında ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip,
 • Alanının öğretim programı ve pedagojik alan bilgisine hâkim,
 • Eğitim ve öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlayabilen,
 • Nitelikli öğrenme için uygun ortam ve materyaller hazırlayabilen,
 • Milli, manevi ve evrensel değerleri gözeten,
 • Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme becerilerine sahip
 • Türk Dili ve kültürü hususlarında donanıma sahip,
 • Eleştirel ve özgün düşünme, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş, 
 • Bilişim teknolojilerini yaşamın her alanında etkin bir şekilde kullanabilen öğretmenler olarak yetiştirmelerini amaçlamaktadır.

Fakültemiz Programları

   Eğitim Fakültelerinde uygulanmakta olan lisans programları, 2018-2019 öğretim yılından itibaren güncellenmiştir. Fakültemizde de güncellenen programlar doğrultusunda; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri yürütülmektedir. Bunun yanında, fakültemizde öğretmen adaylarının çok yönlü yetişebilmeleri için bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerine de yer verilmektedir. Ayrıca fakültemizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü çalışmalara da destek sağlanmaktadır.

Fakültemizde aşağıdaki öğretmenlik programları yer almaktadır:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • İngilizce Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Öğretmenliği 
 • Sınıf Öğretmenliği 
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği [Henüz öğrenci alımı gerçekleşmemiştir]