TR | EN
Dekan'ın Mesajı

Sevgili Gençler,

Üniversite eğitiminiz, bütün öğrenim döneminiz içindeki en önemli süreçtir. Çünkü alacağınız akademik eğitim, sizin hem kendi geleceğinizi inşâ etmenizde, hem de yaşadığınız topluma yapacağınız katkının şekillenmesinde etkilidir. Bu yüzden üniversitede geçirdiğiniz yıllar süresince, bir yandan akademik anlamda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak, bir yandan da iş hayatına hazırlanmanızı sağlayacak yetenek ve becerilerle kendinizi donatmak durumundasınız.

 

Kutsallık atfedilen mesleklerin başında öğretmenlik gelmektedir. Zira, ürünü insan olan öğretmenlik mesleği, bu yönüyle gelecekte daha yaşanılır bir dünya kurulmasını sağlayacak en etkili vasıtadır. Fakülte olarak amacımız; yeniliklere açık, eleştirel/analitik düşünebilen, sorgulayan, toplumsal değerlere saygılı, milletine ve insanlığa hizmeti şiâr edinen,  özgüveni yüksek, fikri ve vicdânı hür, idealist, sorumluluklarının bilincinde, üstün meslekî bilgi ve becerilere sahip, bilim ve teknolojideki yeniliklere/değerlere açık, girişimci bireylerin yetiştirilmesine yardımcı olacak, kendisini mesleğine adamış öğretmenler yetiştirmektir.

Eğitim ve öğretimde güncel yöntem ve yaklaşımları bilen, alan bilgisine hâkim, bilgiyi yorumlayabilen, toplumsal ve meslekî etik değerleri özümsemiş, 21. Yüzyıl becerileriyle donanmış, mütecessis,  araştırmacılık yönleri gelişmiş, bütün bu özellikleriyle “geleceğin öğretmeni” sıfatını lâyıkıyla hak eden öğretmenleri yetiştirmek ve meslek hayatına hazırlamak, başta gelen hedefimizdir. Bu uğurda sizleri etkin bir paydaşımız olarak görüyor ve bundan büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz. 

Fakültemizde öğrenim gördüğünüz sürece, kendinizi yuvanızdaymış gibi hissetmeniz; bu dönemin hayatınızın en unutulmaz anları arasında yer alması, en büyük dileğimizdir. Fakültemizde, anlayışlı, güler yüzlü, sevecen, konusuna hâkim, bilimsel gelişmeleri günü gününe takip eden, öğrencilerinin öğrenme arzusunu destekleyen, geleceğin daha mutlu ve daha müreffeh Türkiye’sini inşâ edecek nesilleri yetiştirecek öğretmenlere eğitim vermenin kendisine yüklediği ağır sorumluluğun bilincinde olan Hocalarınız olduğunu bilmenizi isterim.

 

Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize hoş geldiniz der, öğrencilik hayatlarında başarılar dilerim.

Sevgilerimle;

Prof. Dr. Özden TEZEL

Dekan