TR | EN
Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Özden TEZEL (Dekan)
Prof.Dr. Pınar GİRMEN (Üye)
Prof.Dr.Kürşat YENİLMEZ (Üye)
Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU (Üye)
Doç.Dr.Ersin KARADEMİR (Üye)
Doç.Dr.İlknur ŞENTÜRK (Üye)
Dr.Öğr.Üy.Mine SÖNMEZ KARTAL (Üye)