TR | EN
Disleksi Projesi

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı

Öğrenme Güçlüğünü/Disleksiyi Tanıma, Okuma Güçlüklerini Anlama ve Öğretme Güçlüğüne Müdahale Eğitimi

 

Etkinliğin Amacı

Bu etkinliğin temel amacı, sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarının özel öğrenme güçlüğü/disleksi ile ilgili genel bilgi düzeylerini geliştirmek ve katılımcı öğretmen adaylarına gerekli yeterlilikleri kazandırmaktır.

Etkinliğin alt amaçları ise şunlardır:

1. Özel öğrenme güçlüğünün/disleksinin erken belirtilerinin neler olduğu ve nasıl belirlenebileceği konusunda bilgi ve becerilerin sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarına kazandırılması.

2. Özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrencilerin genel özelliklerinin neler olduğu ve bu özelliklerin tespitinde izlenmesi gereken yollar konusunda bilgi ve becerilerin sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarına kazandırılması.

3. Özel öğrenme güçlüğü/disleksi ve beyin ilişkisi ile beyin temelli öğrenmenin nasıl desteklenebileceği konusunda bilgi ve becerilerin sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarına kazandırılması.

4. Özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrencilerin yaşadıkları okuma güçlükleri bağlamında sesbilgisel farkındalık, ses-sembol eşleme ve kelime bilgisi problemlerinin neler olduğu ve bu problemlere yönelik gerçekleştirilmesi gereken bilimsel dayanaklı uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerin sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarına kazandırılması.

5. Özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrencilerin yaşadıkları okuma güçlükleri bağlamında akıcı okuma ve okuduğunu anlama problemlerinin neler olduğu ve bu problemlere yönelik gerçekleştirilmesi gereken bilimsel dayanaklı uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerin sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarına kazandırılması.

6. Öğrenme güçlüğü/disleksi olan çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve becerilerin sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni adaylarına kazandırılması.

Ekinlik sonunda katılımcı öğretmen adaylarına farkına varma, değerlendirme ve müdahale boyutlarında özel öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrencilerde karşılaşacakları ciddi okuma güçlüklerinin önüne geçmelerine yardımcı olacak temel becerilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerle kazandırılması amaçlanmaktadır.

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında destek alındığı takdirde katılımcı giderleri TÜBİTAK desteği ile karşılanacaktır.

Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.