TR | EN
Protokoller
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda/Kurumlarda eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, plânlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin bilgi / beceri / yetkinlik seviyelerini yükseltecek olan bütün eğitim hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak;
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlarda görev yapmakta olan öğretmenlerin ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının mesleğe yönelik niteliğinin arttırılması ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması;
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını yürütürken Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulları uygulama alanı olarak değerlendirebilmelerine imkân sağlamak suretiyle, teorik çalışmalarla uygulama arasında işbirliğinin temin edilmesi ve böylelikle eğitimin güçlendirilmesi, amacıyla; 
Üniversitemiz Rektörlüğü ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 22.08.2019 tarihinde Eskişehir İlinde Eğitimin Güçlendirilmesi protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Fakültemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü birçok  çalışmalar bulunmaktadır.
 
Söz konusu protokole ulaşmak için tıklayınız.