TR | EN
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Çalışma Duyurusu
10.09.2019

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesi gereğince, akademik takvime uygun olarak kısmi zamanlı çalıştırılacak olan öğrencilerin;  01 Ekim 2019 tarihine kadar Fakültemize şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

- Başvuru formunun doldurulması

- Fakülte Sekreterliği tarafından başvurunun uygunluğunun onaylanması

- Onaylı başvuru formunun  fakültemiz öğrenci işleri personeline (Korhan Koç) iletilmesi

 KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1-Tezsiz yüksek lisans özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemize kayıtlı öğrenci olmak.

2-Disiplin cezası almamış olmak

3-Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4-Çalışılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.

5-Yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

Başvuru formu link: https://www.ogu.edu.tr/Web/DuyuruDetay/6890