Görev Tanımı

Eğitim Fakültesi Dekanlığı Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Dekan  Yardımcılığı Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Bölüm Başkanlığı Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreterliği  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi Fakülte  İdari İşler Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Yazı İşleri  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Satınalma Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Tahakkuk  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Ayniyat  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Dekan Sekreterliği  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Dekan Yardımcılığı Sekreterliği  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Bölüm Sekreterliği  Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi  Materyal ve Teknik Hizmetler Birimi Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi Temizlik Hizmetleri Görev Tanım Formu

Eğitim Fakültesi Ulaştırma Hizmetleri Görev Tanım Formu

 

   Copyright © 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır
Siz Medya