Misyon

  Eğitimde sosyal adalet ve insani bir gelecek için…

  Vizyon: Nitelikli öğretmen yetiştirmek ve eğitimi geliştirmektir.

 Misyon: Farklı kişilik örüntülerine sahip öğrencilerin var olan potansiyellerini keşfetmeleri için ortamlar oluşturmak ve dijital-pedagojik her türlü aracı kullanarak eğitimde sosyal adaleti sağlayacak öğrenme-öğretme ile araştırma etkinlikleri gerçekleştirmek.

   2012-2018 Hedefleri:

 • Farklı bireysel ihtiyaçlara cevap verecek stratejiler geliştirmek,
 • Dijital pedagojik araçları etkin kullanmak/hayat boyu öğrenci olacak öğretmenler yetiştirmek,
 • Araştırma ve yayınlarla hâlihazırdaki bilgi birikimine katkı sağlamak.

      2018-2021 Hedefleri:
  Facebook Twitter Google

  Fakültemiz

  Dekan'ın Mesajı Tarihçemiz Genel Bilgiler Misyon Fakülte İstatistikleri Foto Galeri Video Galeri

  Linkler

  Öğrenci Bilgi Sistemi Akademisyen Bilgi Sistemi İletişim AKTS Bilgi Sistemi

  Değişim Programları

  Farabi Erasmus Mevlana

  Öğrenci Kulüpleri

  Enformasyon ve Etkileşim Müzik Bilim ve Düşünce Toplumsal ve Farkındalık

  Sık Kullanılanlar

  Yemek Menüsü Radyo Haber Dosya Hizmetleri
     Copyright © 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır
  Siz Medya